^Нагоре
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Бюджет 2015

Първоначален делигиран бюджет за 2015 г.  - изтегли тук.

Отчети

1. Първи отчетен период (януари- март 2015 г.) - изтегли тук

2. Втори отчетен период (януари- юни 2015 г.) - изтегли тук

3. Трети отчетен период (януари- сптември 2015 г.) - изтегли тук

4. Четвърти отчетен период /януари - декември 2015/ - изтегли тук

Copyright © 2013. ДГ Ален Мак - Горна Оряховица Rights Reserved.