^Нагоре
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Бюджет 2019

Първоначален делегиран бюджет за 2019 г. - изтегли тук.

 1. Отчет януари 2019 г. - изтегли тук
 2. Отчет януари- февруари 2019 г. - изтегли тук
 3. Отчет януари- март 2019 г. - изтегли тук
 4. Касово изпълнение - март 2019 г. - изтегли тук.
 5. Отчет януари- април 2019 г. - изтегли тук
 6. Отчет януари-май 2019 г. - изтегли тук
 7. Отчет януари-юни 2019 г. - изтегли тук
 8. Касово изпълнение - юни 2019 г. - изтегли тук
 9. Отчет януари-юли 2019 г. - изтегли тук
 10. Отчет януари-август 2019 г. - изтегли тук
 11. Отчет януари-септември 2019 г. - изтегли тук
 12. Касово изпълнение - септември 2019 г. - изтегли тук
 13. Отчет януари-октомври 2019 г. - изтегли тук
 14. Отчет януари-ноември 2019 г. - изтегли тук
 15. Отчет януари-декември 2019 г. - изтегли тук
 16. Касово изпълнение - декември 2019 г. - изтегли тук
Copyright © 2013. ДГ Ален Мак - Горна Оряховица Rights Reserved.