^Нагоре
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Документи

Правилник за дейността на детската градина - изтегли тук.

Правилник за вътрешен трудов ред - изтегли тук.

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание обучение и труд - изтегли документа тук.

Вътрешни правила за защита на личните данни в детската градина - изтегли тук.

Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията - изтегли тук.

План за действие 2021 г. за БДП - изтегли тук.

Годишен план - изтегли документа тук.

Организация на учебния ден - изтегли документа тук.

Програмна система - изтегли документа тук.

Стратегия - изтегли документа тук.

Информация за услугата "Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование" - изтегли документа тук.

Етичен кодекс - изтегли документа тук.

Наредба за определяне на условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на деца в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица - изтегли тук.

Copyright © 2013. ДГ Ален Мак - Горна Оряховица Rights Reserved.