^Нагоре
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Екип

Директор:

Татяна Маринова Митева, магистър – виж портфолио

Педагогически персонал:

1. Милка Николова Тодорова, старши учител, бакалавър – гр. „Червена шапчица“ – виж портфолио (milkatodorova.weebly.com)

2. Добрина Иванова Георгиева, старши учител, професионален бакалавър – гр. „Червена шапчица“ – виж портфолио

3. Мая Минчева Касабова, старши учител, магистър – гр. „Мечо Пух“ - виж портфолио

4. Йоана Георгиева Николова, учител, бакалавър – гр. „Мечо Пух“ - виж портфолио

5. Петя Тихомирова Керемедчиева, учител, магистър – гр. „Пчеличка Мая“ – виж портфолио

6. Диана Атанасова Милева, старши учител, професионален бакалавър – гр. „Пчеличка Мая“ – виж портфолио

7. Катя Василева Петкова, старши учител, магистър – гр. „Калинка“ - виж портфолио

8. Ася Петрова Атанасова, старши учител, магистър – гр. „Калинка“ – виж портфолио

9. Бисерка Божкова Желязкова, главен учител, магистър – гр. „МикиМаус“ – виж портфолио (biszhelyazkova.blogspot.com)

10. Гергана Костова Василева, учител, магистър – гр. „МикиМаус“ – виж портфолио

11. Христо Атанасов Чолаков, младши учител по музика, магистър

 

Непедагогически персонал:

1. Радослава Йорданова Смилкова, счетоводител

2. Диана Пейчева Тодорова, касиер- домакин

3. Стела Тодорова Сталева, готвач

4. Марияна Йорданова Йорданова , помощник-готвач

5. Галина Антонова Станчева, помощник-възпитател – гр. „Червена шапчица

6. Румянка Василева Маринова, помощник-възпитател – гр. „Мечо Пух“

7. Светла Великова Борисова, помощник-възпитател – гр. „Пчеличка Мая“

8. Антонина Иванова Коларова, помощник-възпитател – гр. „Калинка“

9. Дора Стефанова Тонева, помощник-възпитател – гр. „МикиМаус“

10. Румянка Георгиева Петрова, перачка

11. Йордан Георгиев Андреев, огняр

Марияна Йорданова Йорданова

Copyright © 2013. ДГ Ален Мак - Горна Оряховица Rights Reserved.