^Нагоре
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Екип

Директор:ekip dg

Мадлена Димитрова Георгиева - магистър

Педагогически персонал:

  Име Група Портфолио
1 Милка Николова Тодорова, старши учител, бакалавър „Червена шапчица“ виж портфолио (milkatodorova.weebly.com)
2 Диана Атанасова Милева, старши учител, професионален бакалавър „Червена шапчица“ виж портфолио
3 Мая Минчева Касабова, старши учител, магистър „Мечо Пух“ виж портфолио
4 Йоана Георгиева Николова, учител, бакалавър „Мечо Пух“ виж портфолио
5 Петя Тихомирова Керемедчиева, учител, магистър „Пчеличка Мая“ виж портфолио
6 Даниела Николова Стефанова, учител, бакалавър „Пчеличка Мая“ виж портфолио
7 Катя Василева Петкова, старши учител, магистър „Калинка“ виж портфолио
8 Мирена Тихомирова Бобева  - учител, бакалавър „Калинка“ виж портфолио
9 Бисерка Божкова Желязкова, главен учител, магистър „МикиМаус“ виж портфолио (biszhelyazkova.blogspot.com)
10 Гергана Костова Василева, учител, магистър „МикиМаус“ виж портфолио
11 Христо Атанасов Чолаков, младши учител по музика, магистър    

Непедагогически персонал:

1. Светла Йорданова Зарзалиева - счетоводител

2. Диана Пейчева Тодорова, касиер- домакин

3. Стела Тодорова Сталева, готвач

4. Марияна Йорданова Йорданова , помощник-готвач

5. Галина Антонова Станчева, помощник-възпитател – гр. „Червена шапчица

6. Теодора Тодорова Грънчарова, помощник-възпитател – гр. „Мечо Пух“

7. Светла Великова Борисова, помощник-възпитател – гр. „Пчеличка Мая“

8. Антонина Иванова Коларова, помощник-възпитател – гр. „Калинка“

9. Дора Стефанова Тонева, помощник-възпитател – гр. „МикиМаус“

10. Нели Красимирова Минчева, помощник-възпитател група "Пчеличка Мая"

11. Йордан Георгиев Андреев, огняр

Copyright © 2013. ДГ Ален Мак - Горна Оряховица Rights Reserved.