^Нагоре
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Списък на деца, родени 2012 г.

На 1.04.2015 г. в главното фоайе на ЦДГ "Ален мак" ще бъде изнесен списъка на приетите деца, родени през 2012 г.

Списъка ще бъде публикуван и в сайта - меню "Прием".

На 20 май от 17.30 ч. ще се проведе среща за родителите на новоприетите деца, на която ще се запознаете с Правилника за дейността на детската градина. Присъствието на единия родител /настойник/ или упълномощено от него лице е задължително. В случай, че няма представител на детето, се счита, че се отказвате от услугите на ЦДГ „Ален мак“.

Copyright © 2013. ДГ Ален Мак - Горна Оряховица Rights Reserved.