^Нагоре
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Проект "Коменски" 2008 - 2010 г.

“Математика и наука - пътешествие в страната на чудесата”

Проект по секторна програма “Коменски” на Програмата “Учене през целия живот”, администрирана от Центъра за развитие на човешките ресурси гр. София – номинирана Национална агенция на европейската комисия по програмата.
ТЕМА: “Математика и наука - пътешествие в страната на чудесата”
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 2008 – 2010 г.
Проектът е разработен съвместно с партньори от гр. Перуджа - Италия, гр. Малмьо - Швеция, гр. Хамбург - Германия и Кангас дел Нарцеа - Испания.
Цели на международното партньорство:

• обмяна на опит в методологията и начина на преподаване на математика в детската градина
• насърчаване на интерес и мотивация към математиката и науките посредством игри и дейности, доставящи радост на децата
• обмяна на математически и научни познания, които се преподават на децата от 3-7 годишна възраст
• експериментиране с нови методи, умения и средства за развитие на математическо мислене у тях
• експериментиране с нови игри и интерактивни методи, които да събудят интерес у децата към основни физични експерименти
• развитие на иновационни методологии

През юли 2011 г. ЦДГ „Ален мак” е наградена от Националната агенция на Европейската комисия със Сертификат за цялостно качествено изпълнение на проекта.

Работата по проекта спомогна за:

• изграждането на иновационна образователна среда и съвременен мениджмънт съобразно новите потребности и предизвикателства;
• надграждане качеството на детското обучение и качеството на педагогическите услуги за деца;
• висока степен на детското познавателно и емоционално-волево развитие;
• създаване на много добри условия за работа в екип;
• хармонизиране с европейската образователна политика и практика;
• обогатяване и подобряване на материалната и дидактическа база;
• засилване на убеждението, че подобряването на чуждоезиковите компетенции са от изключителна важност в съвременното динамично общество;
• изнасяне дейността по проекта в медии, популяризирането и разпространението на резултатите издига имиджа и авторитета на детската градина, а това от своя страна породи и желанието на все повече родители да записват децата си в нея.

Презентация на проекта - изтегли тук

 karta evropa

 

komenski08 10

kolaj

Copyright © 2013. ДГ Ален Мак - Горна Оряховица Rights Reserved.