^Нагоре
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

„Квалификация на педагогическите специалисти“

Проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Тема: „Квалификация на педагогическите специалисти“


Времетраене: 2013 – 2014 г.
В обученията по проекта се включиха седем педагози в следните модули:
1. Насърчаване и подкрепа на професионално развитие на изявени педагогически специалисти
2. За работа в групите за задължителна предучилищна подготовка
3. За работа с деца и ученици със специални образователни потребности
4. Младши учители/възпитатели или завърнали се след продължителен отпуск или след прекъсване на учителския стаж
5. Директори на детски градини и новоназначени директори на училища за работа с делегирани бюджети.

Copyright © 2013. ДГ Ален Мак - Горна Оряховица Rights Reserved.