^Нагоре
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Квалификация помощник- възпитатели

„Нова възможност за моето бъдеще“ – за професионална квалификация по част от професията „помощник-възпитател“.

Времетраене: 2013-2014 г.

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд – по схемата „Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности“.
След успешно положен теоретичен и практически изпит на 4 помощник-възпитатели от ЦДГ „Ален мак“ МОН издава сертификат, с който са признати професионални знания, умения и компетентности по Хигиенно-санитарно обезпечаване и оказване помощ при възпитателно-образователния процес съгласно ДОИ за придобиване на квалификация по професията.

Copyright © 2013. ДГ Ален Мак - Горна Оряховица Rights Reserved.