cropped-cropped-cropped-cropped-logo100-100.png

Бюджет

БЮДЖЕТ 2024

Първоначален делегиран бюджет за 2024 г. - виж тук

 1. Касов отчет  Март 2024 г. - виж тук
 2. Касов отчет Юни 2024 г. - виж тук
 3. Касов отчет Септември 2024 г. - виж тук
 4. Касов отчет Декември 2024 г.- виж тук

БЮДЖЕТ 2023

Първоначален делегиран бюджет за 2023 г. - виж тук

 1. Касов отчет  Март 2023 г. - виж тук
 2. Касов отчет Юни 2023 г. - виж тук
 3. Касов отчет Септември 2023 - виж тук
 4. Касов отчет Декември 2023 - виж тук

БЮДЖЕТ 2022

Първоначален делегиран бюджет за 2022 г. - виж тук

 1. Касов отчет  Март 2022 г. - виж тук
 2. Касов отчат Юни 2022 - виж тук
 3. Касов отчет Септември 2022 - виж тук
 4. Касов отчет Декември 2022 - виж тук

Бюджет 2021

Първоначален делегиран бюджет за 2021 г. - изтегли тук

 1. Касов отчет  Март 2021 г. - изтегли тук
 2. Касов отчет 30.09.2021 г. - изтегли тук
 3. Касов отчет 31.12.2021 г. - изтегли тук

Бюджет 2020

Първоначален делегиран бюджет за 2020 г. - изтегли тук.

 1. Отчет Януари- Март 2020 г. - изтегли тук
 2. Касов отчет Януари - Юни 2020 г. - изтегли тук
 3. Отчет Януари - Септември 2020 г. - изтегли тук
 4. Oтчет януари - декември 2020 г. - изтегли тук