cropped-cropped-cropped-cropped-logo100-100.png

Екип

Администрация

Мадлена Димитрова Георгиева  - Директор
Светла Йорданова Зарзалиева - счетоводител
Диана Пейчева Тодорова, касиер - домакин
Снежа Стефанова Иванова - домакин

Педагогически специалисти

виж портфолио

Христо Атанасов Чолаков
Кристияна Петкова Михова
Павлина Георгиева Малчева - логопед
Ирена Александрова Иванова - психолог

Непедагогически персонал

Стела Тодорова Сталева - готвач
 Марияна Йорданова Йорданова - помощник-готвач
Галина Антонова Станчева, помощник - възпитател
Теодора Тодорова Грънчарова - помощник-възпитател 
Светла Великова Борисова - помощник-възпитател
Антонина Иванова Коларова - помощник-възпитател
Дора Стефанова Тонева - помощник-възпитател 
Нели Красимирова Минчева - помощник-възпитател
Христо Йорданов Попкирилов - огняр
Илияна Петкова Георгиева - хигиенист